T21
Åsså måste jag ju genst korrigera mig; i hastigheten tänkte jag ju inte på att 72 och 75 aldrig blev några T21, så de ska väck från listan om man nu ska vara superpetnoga...
72 och 75 levererades med SRM växellåda och fick litt T3,1 jan 64 omlitt T22
Övriga lok 57-71-73,74,76-112 levererades såsom T2,1 jan 64 omlitt T21.
Ursprungligen beställdes uppenbarligen T21 fd T2 med samma växellåda som Tp(T23) men detta ändrade senare innan leveransen. T3 beställdes i 5 ex med SRM växel och 72 och 75 leverades med dessa. De övriga 3 levererades med modifierad Voith växellåda,liksom T2. Dessa ,73 och 74, hade litt T3 i nummerskylt med Voith växellåda i loket. Vad gäller 76 hade denna säkert litt T2 på litt skylten från början.
Intressant är att loken ursprungligen beställdes för linjetjänst men huvuddelen av tjänstgöringen blev växlingsstjänst.
Det finns en del kosmetiska skillnader emellan lokindivider beroende på när de levererades. Utöver loken 57-112 till SJ levererades till Nora Bergslags järnväg loken T numrerade 21 och 22 ,som var nästan identiska till SJ loken. Ytterligare två lok,23 och 24, levererades senare till SJ.
SJ loken kom i början att levereras till II D Göteborg och underhölls i Halmstad även om en del lok kom att levereras till andra distrikt. Underhåll skedde även på andra orter t ex Kristinehamn och norrländska orter. De insattes även en del på de sk tvärbanorna till Inlandsbanan.
Iö Lindgren i Halmstad påstod en gång att T2 loken:s plåt rostade en del. Vet inte om det varade. Kanske det blev rostskyddsbehandling.
Diesellok nr 72-76 beställdes med SRM-växel och litt T3, och 72 till 75 leverades som T3.
Nr 73 och 74 ombyggdes Juli 1957 med Voith växel och omlitterades till T2.
Nr 76 ändrades till T2 innan leverans.
72-74 levererade 1956.
75 levererad 1957.
76 levererad juli 1959.

57 Arvidsjaurs Järnvägsförening
58 Privatperson, Hoting (utställningsföremål, saknar vitala delar)
59 skrotad 1989
60 Arvidsjaurs Järnvägsförening
61 skrotad 1989
62 skrotad 1988
63 skrotad 1989
64 Malmbanans Vänner, Karlsvik
65 skrotad 1990
66 Skånska Järnvägar, Brösarp
67 Skåne-Smålands Järnvägsförening, Strömsnäsbruk (oklart?)
68 ENJ (hur uttolkas det?), Kärrgruvan(?)
69 skrotad 2003
70 Bergslagernas Jernvägssällskap, Lärje
71 skrotad 1990
72 skrotad 1978
73 Arvidsjaurs Järnvägsförening
74 Skånska Järnvägar, Brösarp
75 skrotad 1971
76 skrotad 1982
77 Ostkustbanans Vänner, Svartvik
78 skrotad 1990
79 skrotad 2003
80 skrotad 1982
81 Ostkustbanans Vänner, Svartvik
82 skrotad 1990
83 Nora Bergslags Veteranjärnväg
84 Ekefors skrot, (uthyrd Orsatåg, vad sedan?)
85 skrotad 2003
86 skrotad 1990
87 skrotad 1989
88 Bergslagernas Jernvägssälskap, Lärje
89 Nässjö Järnvägsmuseum
90 Nynäshamns Järnvägsmuseum
91 skrotad 1986
92 skrotad 1990
93 skrotad 1986
94 skrotad 2003
95 skrotad 2003
96 Järnvägsföreningen Åmål-Årjängs Järnväg, Åmål
97 skrotad 1988
98 Stockholms Ånglokssällskap
99 skrotad 2003
100 Ekefors skrot
101 Arvidsjaurs Järnvägsförening
102 Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
103 skrotad 1988
104 Järnvägsföreningen Åmål-Årjängs Järnväg, Åmål
105 Nora bergslags Veteranjärnväg
106 Ekefors skrot
107 Malmbanans Vänner, Karlsvik
108 Nynäshamns Järnvägsmuseum
109 skrotad 2003
110 Nässjö Järnvägsmuseum (ev deposition från SvJM Gävle)
111 Nora Bergslags Veteranjärnväg
112 skrotad 1990