T 21 106

I Alvesta på väg till skrot

Loket tillverkades av MaK (Maschinenbau AG, Kiel-Friedrichsort) 1958 i en serie på 51 lok,
av vilka fem tillverkades i Sverige, till SJ.
Det slopades 1 december 1990 och överfördes till beredskapsreserven


Fabrikat:  MaK
Fabriks nummer:800134
År :1958
Typ:800 D
spårvidd:1435 mm