Gävle Järnvägsmuseum
 i Nynäs
1 2 3
Modell


Det är fd BJ O 214, SJ Bk 734. Loket renoverades i skick som på bilden av SJK:s Göteborgsavdelning 1974 varefter det fick en sista tjänstgöring i godståg till Gävle och hamnade på järnvägsmuseet.
Detta lok fick också en restaurering av SJK:s Göteborgsavdelning 1972, men blev då felaktigt märkt O 210. Loket användes då för en SJK-resa Göteborg-Gävle och åter.
Källa: GDG ellok litt O av Börje Lundsvall. SJK skrift 17.

Da 790


Ra 846

Ds 188  under renovering
1941 blev Dg och 1965 Dg1
Många vagnar men vi fick se för litet