Gävle Järnvägsmuseum 2
1  3  Nynäs

Modeller


1
SJ W 1229

2

3
SJ S1 1923

4
SJ S1 1923

5
SJ S1 1923

6
SJ W 1229

7
SJ W 1229


8
SJ G10  1846

9
SJ W 1229


10

11
SJ W 1229

12
 SJ B 1412

13
SJ W 1229

14

15
Förstlingen ll