Z66M
614
M:et står för miljöombyggnad. För att skilja TMY 1111 från vanliga TMY-lok då detta lok har ny drivlina har litterat ändrats från TMY till TMYM.
 Liknande gäller för T43M 257, Z66M 614 och Z66M 617 då dessa lok försetts med miljövänliga dieselmotorer från Cummins