Z4p  Z4t

SRJ  Z4  1    Lennakatten
(1)SRJ Z4 1 fick 1959 SJ nummer 539 och sedan 1963 SJ nummer 1539. 1969 kom den till mfSRJ

  (2)KB  Z4  2   Lennakatten    KB 2 är den sista typ av "Z4p" som byggdes av KVAB 1959. Det byggdes bara 2 st till Katrinefors Bruk, nummer 1 & 2. Dessa spårades om till 1435 när järnvägen breddades. Tanken var väl att detta skulle bli 1960-talets smalspårslokomotor men några fler blev aldrig byggda. KB 1 & 2 har aldrig haft SJ nummer

AGJ lok nummer 4 levererades 1951 till Böksholms Bruk i Småland.
(3)AGJ 4 "Böksholm" har aldrig haft SJ nummer. Lokomotorn skänktes/såldes direkt till AGJ 1974 och var då orange/grön.

Litra Nr  år Ägare Utlånad till Status
NKlJ Z4p 1  Museet i Hagfors . .
NKlJ Z4p 4      Z4tu 316 Museet i Hagfors . .
(1) SRJ Z4 1 (539 ) Lennakatten . .
(2)Z4 AGJ 4 1951 Anten - Gräfsnäs Järnväg . Böksholms Bruk
(3)Z4 KB 2  1959 Lennakatten . Katrinefors Bruk
 Ms3 . . Munkfors Bruk Ms3
Z4t 227 Setesdalsbanen i Norge  .  .
Z4p 232 (AGJ 5 )1950 Anten - Gräfsnäs Järnväg . .
Z4p 258  1950 Wadstena Fogelsta Järnväg . .
Z4p 259  1951 Wadstena Fogelsta Järnväg . .
Z4p 261
( RB Z4p 3 )
Tjustbygdens Järnvägsförening  .  .
Z4p 263
( RB Z4p 1)SL 9727
ägs av Evald Hammarström i Hultanäs    
Z4p 264 Tjustbygdens Järnvägsförening  .  .
Z4t 307 Setesdalsbanen i Norge  .  .
Z4p 311  1952 Jädraås Tallås Järnväg (JTJ) . DONJ= Dala - ockelbo - Norrsundets Järnväg
Z4p 312  KVAB 1952 FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET  .  .
Z4p 314 Skara - Lundsbrunns Järnvägar  .  .
Z4p 318 1952 Tjustbygdens Järnvägsförening . Under renovering i
Västervik.
Z4p 320
Z4t 320   KVAB 1952
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET  . 1969 spårades lokomotorn om till 1067 mm spårvidd
1998 renoverades och spårades lokomotorn åter om till 891 mm spårvidd
SJ Z4p 321 Jädraås Tallås Järnväg (JTJ) . .
Z4p 324 Bai Bang  . svenska-vietnamesiska pappersbruket
Z4p 331  Järnvägsmuseum i Gävle Skara - Lundsbrunns Järnvägar  .
Z4tu 397  KVAB 1956
"Sportmodell"
FÖRENINGEN GOTLANDSTÅGET  .
Z4p 399 "Sportmodell" Skara - Lundsbrunns Järnvägar  .  .
Z4p 400 "Sportmodell" ägs av Evald Hammarström i Hultanäs . .
 Z4p 401 "Sportmodell" Fiskeby 401 Skärblacka) SkLJ
Z4p 402 1956 "Sportmodell" Järnvägsfabriken . Finns i Växjö
Z4p 403 "Sportmodell" Sägs av Evald Hammarström i Hultanäs . .
Z4p 404 "Sportmodell" ägs av Evald Hammarström i Hultanäs . .
Z4p 405 (AGJ 6)
"Sportmodell"
. . .
Z4p 406 "Sportmodell" Lennakatten  .  .
Z4p 408 1956 "Sportmodell" .Skara - Lundsbrunns Järnvägar .Skara - Lundsbrunns Järnvägar Fans i Växjö
Z4p 409 (AGJ 7) "Sportmodell" . . .

 

Nummer 60-112, 118-133, 181, 182.

8 st (10 st om man räknar dom som beställdes av GJ men som levererades efter förstatligandet)
Nr 60 SRJ 1
Nr 61 UHB 307
(Nr 62 GJ/SJ Z4p 248)
(Nr 63 GJ/SJ Z4p 249)
Nr 87 NKlJ 1
Nr 88 Klippan/Böksholm
Nr 89 Fiskeby (ändrad till 1435 1962)
Nr 133 NKlJ 2
Nr 181 Katrinefors 1
Nr 182 Katrinefors 2