Z4p
Sidan 2 sidan3 4
Z4p länckar
http://www.spurnull.de/webmagazin/umbau.php
http://mypage.bluewindow.ch/ljung/trains/trains.html


Här saknas en Z4p
Z4p 408 saknas i Växjö
Z4p 318 saknas i Växjö
var är dom
Smalspåret Växjö - Västervik
Z4p 402
"Sportmodell"
vikt i tjänst
Axel 1, 7 ton
Axel 2, 7 ton
 total 14 ton
Smalspåret Växjö - Västervik
Z4p 408
"Sportmodell"
vikt i tjänst
Axel 1, 7 ton
Axel 2, 7 ton
 total 14 ton
Byggdes av Kalmar Verkstad AB 1956


Z4p 318 
Lev hösten-52
 Denna Z4p är unik då den har -56 års grill med 
stående stål-stavar iställer för liggande lameller.


Kalmar Verkstad tillverkade över 50 smalspåriga lokomotorer för 
SJ under perioden 1947 - 1956 för tjänstgöring på i huvudsak förstatligade järnvägar. 
Lokomotordrift var betydligt enklare och framför allt betydligt billigare än ångloksdrift.
 Ångloken kom därför på många håll att nästan helt ersättas av dieseldrivna lokomotorer och rälsbussar. Lokomotorerna levererades i två omgångar varav den senare 
fick ett något modernare utseende med lutande front och förbättrad förarhytt. 

Lokomotor SJ Z4p 318 var en tid under 60 och 70 talet stationerad i Vara på Västgötabanan tillsammans med lokomotorerna SJ Z4p 331, 410 samt 411. Dessa ombesörjde växlingen på kvarvarande stationer utmed den smalspåriga Västgötabanan. Lite onödigt vetande kanske, men för en vän av västgötasmalspåret ganska intressanta fakta.

318 finns bl a dokumenterad då den drog rivningståget på Falkenbergsbanan.
Sista SJ-tiden gick den i Finspång, där jag själv var med och hämtade den till Växjö.

318 är relativt duktigt ombyggd i samband med att den fick multipeldrift. Troligen fick den ny kylare i den vevan också. De flesta fick hydraulsystemet utbytt så att man använde diesel som hydraulvätska
Z4p 318 (äldre modellen) var staionerad som reserv i Finspång under 80-talet. 
Driftsmaskiner var 408, 409 och 404 (1:a reserv)

I Vetlanda fanns 402, 400, samt 399.

I Västevik 403, 405 samt 264(sakar multipelutr)

I Växjö 406 och 397.

I Hultsfred fanns 321(sakar multipelutr)

I samband med revisionerna 82-83 kom 403 och 409 att byta plats.


Smalspåret Växjö - Västervik
Z4p 402
vikt i tjänst
Axel 1, 7 ton
Axel 2, 7 ton
 total 14 ton
Byggdes av Kalmar Verkstad AB 1956