SJ YB05p 808
I Vadstena


YB05p 808
Som ny kom den till Vikbolandsbanan och gick då på hela nätet alltså Möj, Nöj, VB.
När det lades ner gick den till roslagsbanan,
när ned dragningarna kom även där så kom den till NVHJ.
För att slutligen hamna hos WFJ.
Mycket kort om historiken bakom den.