Växjö Station


Är detta ett Du2 lok

Växjö spårvidd 1067 mm och normalspåret


1404 Y31-A 140 DMV-005 B
Har fåt ett namn
Y31 1404 Lina Sandell