Y1

2005 08 06 i Näsjö
 1283  1284 1288 1292 1304 1308 1310 1315 1317  1328 1358 BV PMV 2000 (f d 1363)

forum
Det byggdes 100 motorvagnar av Y1-typ, nr 1267-1366. Efter att leveranserna påbörjats ändrades beställningen så att 12 av vagnarna skulle få resgodsutrymme och litt YF1, det gällde vagnarna 1325-1336. 1267-1336 tillverkades i Italien medan 1337-1366 byggdes på licens i Kalmar. Efter att motorvagnarna fördelats i samband med länsbolagens övertagande av trafik 1990 lät dessa bygga om flera YF1 till Y1 under de kommande åren: 1326, 1328, 1332, 1333, 1334 och 1336.

Under åren 1996-2004 såldes sammanlagt 32 Y1/YF1 till Kroatien. YF1:orna har på plats där nere byggts om till Y1 på ett något enklare sätt än vad som gjordes i Sverige. Följande vagnar finns nu hos HZ i Kroatien med nytt littera 7122:
Y1 1267, 1286, 1291, 1293, 1294, 1298, 1301-1303, 1305, 1307, 1309, 1312, 1319, 1323, 1324, 1338, 1341, 1347, 1349, 1351, 1355, 1357, 1360-1362, 1364 och 1365.
YF1 1327, 1329, 1330 och 1335.

År 2000 såldes tre motorvagnar till Norge: 1300, 1331 och 1350. I samband med detta ombyggdes 1331 från YF1 till Y1.

I höstas såldes tio Y1:or till Serbien, nämligen följande: 1274, 1275, 1282, 1287, 1288, 1308, 1337, 1339, 1345 och 1358. Enligt besked från STT idag är samtliga nu på plats i sitt nya hemland, de flesta sändes iväg under 2005, de sista i januari 2006.

Två Y1:or har skrotats, 1320 och 1321. Den förstnämnda stod länge avställd i Hallsberg och användes som reservdelsförråd, till sist återstod endast att skrota den. Den senare var bl a urspårningsskadad och efter reservdelsplockning skrotades så småningom även den.


Följande Y1:or finns kvar i Sverige idag. Dessutom finns ju även BV PMV 2000 (f d 1363).

Nässjö
Jönköpings Länstrafik/Hallandstrafiken: ”Krösatågen”
, 1296, 1297, 1299, 1315, 1328, 1332*, 1336, 1352, 1353
1283,   1292, 1296, 1297, 1299, 1315, 1328,   1336, 1352, 1353 upp daterat
* = inlånade från STT

Vetlanda
Svensk Tågteknik (STT)
1304; YF1 1325
Avställda

Linköping
Östgötatrafiken/Kalmar Läns Trafik
1273*, 1310, 1317 , 1333, 1334**, 1354*
* = avställda inför försäljning
** = biogasvagn, i trafik

Falköping
Västtrafik: ”Kinnekulletåget”
1270 1271 1272, 1285, 1340, 1366

Kristinehamn
Värmlandstrafik
1276-1281, 1284, 1292*, 1295, 1306, 1311*, 1313, 1316, 1318**, 1322**, 1326
* = inlånade från STT
** = avställda

Borlänge
Tåg i Bergslagen (TiB)
1289, 1290

Östersund
Inlandsbanan AB
1314, 1342-1344, 1346, 1348, 1356, 1359
 1268, 1269, 1283 Inlandsbanan

Exporterade
Den listan som funnits här förut har nog inte varit komplett så det är lika bra vi tar en sådan istället.
1267 = 7122 024
1286 = 7122 019
1291 = 7122 001
1293 = 7122 016
1294 = 7122 028
1298 = 7122 017
1301 = 7122 008
1302 = 7122 011
1303 = 7122 031
1305 = 7122 020
1307 = 7122 018
1309 = 7122 006
1312 = (7122 016) brandskadad, aldrig i trafik, ersatt av 1293
1319 = 7122 009
1323 = 7122 003
1324 = 7122 021
1327 = 7122 027
1329 = 7122 026
1330 = 7122 023
1335 = 7122 025
1338 = 7122 013
1341 = 7122 029
1347 = 7122 004
1349 = 7122 007
1351 = 7122 005
1355 = 7122 022
1357 = 7122 002
1360 = 7122 030
1361 = 7122 014
1362 = 7122 012
1364 = 7122 010
1365 = 7122 015

För att det inte ska bli för svårt att hitta så kommer här listan över Y1'orna som nog ska säljas.
Y1 1274
Y1 1275
Y1 1282
Y1 1287
Y1 1288
Y1 1304
Y1 1308
Y1 1311
Y1 1337
Y1 1358
 

Y1-1274
Y1-1275 ZS 710 004
Y1-1282 ZS 710 001
Y1-1287
Y1-1288 ZS 710 002
Y1-1308
Y1-1337 ZS 710 003
Y1-1339
Y1-1345 ZS 710 005
Y1-1358