X52
1 2 3
R
egina
i
Alvesta och Växjö
Transitio,  SJ.
17 08 2004


Växjö

Alvesta

Regina motorvagnståg
i Stockholm  2006-05-23