TGOJ X21-9


Den här motorvagnen levererades till TGOJ 1959 som Yoa237-238. 
Numer heter den officiellt X22-13 ,
men den har målats och märkts om av SMoK till 60/70-talsutseende,
med bl.a. övergångsgrindar i vagnsändarna och har numera beteckningen X21-9 på sig