X12

X12 (i trafik)

Typ: Elmotorvagn, tvådelad, första och andra klass
Axelföljd: Bo'Bo'+2'2'
Längd: 49868 mm
Tjänstevikt: 103 ton
Effekt: 1280 kW
Hastighet:
160 km/h
Tillverkare: Asea

Byggår: 1991-1994
Byggt antal: 18
Ursprunglig nummerserie: 3190-3197, 3214-3223
Tillhör: SJ/länstrafikbolag


 

I Vänersborg  2009-07-10
 

 2007-05-19

 2007-05-19

 2007-05-19

 2007-05-19

X12 3215
3193

Kollision vid Vara
Vad sa x12an nu passerade Alvesta 04 06 07