X11

Moderniserade pendeltåg
X10-motorvagnarna i Skåne och Göteborg byggdes under senare delen av 1990-talet om med ny inredning, toalett och igensatta mittdörrar. Vagnarna blev tyngre och för att särskilja dem fick de nytt littera X11.

Motorvagnarna används i lokaltrafik. Flera tågsätt kan multipelköras.


X11 3138   Sten Broman  2005 - 05 - 07


2005 - 05 - 07

X11 3108 Magnus Stenbock  2005 - 05 - 07

X11 3105 Bombi Bitt   2005 - 05 - 07

X11 3109 Sten Stensson Sten   2005 - 05 - 07


X11 3109 Sten Stensson Sten  X11 3175 Ernst Ahlgren   2005-06-27

X11 3105 Bombi Bitt     2005-06-27


X11 3188  Henry Dunker    2005-06-27

X11 3110 Röde Orm   2005-06-27

X11 3110 Röde Orm    2005-06-27

X11 3135: Jörgen Kock   2007-09-15

Skånetrafikens motorvagnar som körs under namnet Pågatågen är döpta efter skånska profiler, se lista:
Pågatågens namn:

X11 3105: Bombi Bitt
X11 3106: Nils Holgersson
X11 3107: Piraten
X11 3108: Magnus Stenbock
X11 3109: Sten Stensson Sten
X11 3110: Röde Orm
X11 3111: Kalle på Spången
X11 3112: Tycho Brahe
X11 3113: Edvard Persson
X11 3134: Jätten Finn
X11 3135: Jörgen Kock
X11 3136: Kullamannen
X11 3137: Gabriel Jönsson
X11 3138: Sten Broman
X11 3167: Hjalmar Gullberg
X11 3168: Absalon
X11 3169: Enoch Thulin
X11 3170: Nils Ludvig
X11 3173: Ruben Rausing
X11 3174: Per Albin Hansson
X11 3175: Ernst Ahlgren
X11 3184: Eric Persson
X11 3185: Hans Ostelius
X11 3187: Falstaff Fakir
X11 3188: Henry Dunker
X11 3189: Kal P Dal

Västtrafik äger samtliga X11 och de som nu är vita skall också bli grå och gula. Det är väl tre stycken i 32xx-serien som återstår.
X12 3214 och 3215 ägs av Västtrafik och är därför lackerade grå och gula. Likaså X14 3240 och 3241.
Vem som egentligen äger övriga X12 och X14 ger jag mig inte på att reda ut. Men Västtrafik kommer att köpa fler X12 och X14 inför operatörsskiftet i december 2010.

Om det inte hänt några förändringar på sista tiden så är läget följande:
- Statens järnvägar (affärsverket) äger Vättertågs-X14.
- SJ äger X14 3138 samt de X12 som används i västra Sverige förutom 3214-3215.
- Statens järnvägar äger X12 3191-3193 som av Rikstrafiken tillhandahålls för trafiken på Älvsborgsbanan men som används på UVEN i utbyte mot av SJ ägda X12.

Samtliga de leasingavtal avseende X12 och X14 som tidigare fanns via Statens järnvägar är numera lösta. Motsvarande gäller även ett stort antal andra fordon av olika slag.