Räppe
stinsar och postmästare i Räppe
Erik Lindgren krönikor under vinjetten Hembygdsposten
är alltid läsvärd och i anslutning till hans krönika i onsdag
där han berättade om postenstationen i Räppe har jag gjort en sammanställning
över de  som var stinsar och tillika postmästare mellan 1865 - 1972
Adolf Fredrik Eklund 1865 - 1896
Erik Johan Dahl 1897 - 1915
Sven Gunnar Lindsten 1916 - 1934
Gunnar Lindsten 1935 - 1938
Knut Sundqvist 1939
Ernst Gunnarsson 1940 - 1948
Karl Johansson 1949 - 1960
Folke Johansson 1961 - 1966
Sven Dahlin 1967 - 1972
posten lades ned i augusti 1972och den siste som
handhade postarbetet var Ernst Holmgren.
Stinsarna skötte tågen men de hade också ansvaret för posten 
medan postbiträdena handhade postgöromälen.
Ernst Holmgren


Järnvägstation ritades av Clacs Adelsköld 
Gots magasin