Växjö station
Mot Kalmar, Tingsryd
HemSkorstenen från gamla elverket i bakgrunden och en rälsbuss på 1067-banan

Troligen sena 40-talet, av kläderna att döma! 
Och ännu inte ett spår av elektrifiering - denna kom väl 1953-54...