Tp 3515 3503 3508


TP i snöstorm


NWHJ 22  TP
3515 3503


Tp 3515 3503
3503 är såld till AGJ och 3515 deponerad hos ULJ.


Tp 3508
var väl den sista Tp:n som genomgick revision vid hvst Örebro?
Sedan gick den i godstågen Växjö- Klavreström (?) innan SJ lade ner även godstrafiken på smalspåret,
1986 var det väl.
När SJ lade ner sin trafik tillhörde de fordon som VHVJ tog över, och som sedan hamnade hos SmAB.


Tp 3508 har den funnits i Växjö
Bilden är tagen 1970 i Braås
FOTO: Conny Sernfalk
Där ser man också anledningen till att dessa tvåaxliga CFp/ BFp-vagnar fanns kvar ända till 1970, då de erhöll det nya litterat BFVP. De var dock inte upplåtna för resenärer, utan gick enbart som "säkerhetsvagnar" i överföringstågen (?) Tågps kunde däremot medfölja i dem.
Vad gäller 3508 så är det riktigt att den även kom från Småland när den skickades _till_ Örebro för revision.