TMY1134
Ett nyt salt tåg på väg vart
2004 01 29


 På väg till Kalmar för att leverera vägsalt. 
Det blev dock ett lite längre ofrivilligt uppehåll i Växjö,
då ett tekniskt fel inträffade på loket.
Resan kunde senare fortsätta till Kalmar då felet avhjälpts av lokf

TMY 1134 ägs av Motala Verkstad och hyrs därifrån av Vägverket Produktion, liksom TMY 1122

TÅGAB:
TMY 101 = 1121
TMY 102 = 1128
TMY 103 = 1123
TMX 104 = 1021
TMY 105 = 1113
TMY 106 = 1108

STT:
TMX 1012
TMX 1024
TMX 1042
TMY 1111
TMZ 1413

Bulkdragarna:
TMY 1110
TMY 1122
TMY 1124
TMY 1134

Inlandsgods:
TMY 1105
TMY 1132

TGOJ:
TMY 1150
TMY 1157

IBAB:
TMX 1014
TMX 1016

Bantåg i Dalarna:
TMX 1015

MY 1118 finns hos Tågab i Kristinehamn


Vida timer
TMZ 1406