TMY 1110
i
VäxjöDet verkar vara Skånetågs sk "salttåg".
De skall försörja södra Sverige med vägsalt, Gä och söder därom.
Tågen utgår från Åhus, där saltet tas in med båt.
¤
TMY 1110 (ex DSB MY xxxx) har gått i den södra delan av Jylland i Danmark undar Sønderjydske jernväger etter den gick ut av tjänst ifrån DSB, då Sønderjydske ramlade sällts deta loket till dar var det ar nå, dog så gjennomgick det en gjennomgripande renovasjon på sentralvärkstället i Köpenhamn innan.
¤
Vida tågen går Måndagar från Hjltevad till Halmstad. Med retur tomvagnar till Vislanda och Alvesta. Sågverken Vislanda Hestra Alvesta brukar vi köra på helgerna för att kunna samköra transporterna. Anledningen är att saltloken oftast är lediga då, så då kör vi multat TMX - TMY eller TMY - TMY. Det blir mer lönande på detta vis med ricktigt långa och tunga tåg. Det brukar ligga mellan 35 - 40 vagnar
1400 - 1600 ton.
¤
TMY 1110 kommer ikke fra Traxions konkursbo.
Lokomotivet kørte for Privatbanen Sønderjylland
( PBS ). Da PBS gik konkurs overtog TBL lokomo-
tivet ( TBL = Tønder Bank Leasing ). Lokomotivet
var derefter i perioder udlejet til Traxion.
TBL solgte TMY 1110 direkte til Skånetog Bulk sam-
men med de tre andre TMY .

¤

TMY loken kommer från Traxion´s konkursbo i Danmark. TMX 1014 långtids uthyrses till Bulkdragarna från IBAB.
¤
1956-1996: DSB MY 1110
1996: Udrangeret
1998: PBS MY 1110. Omlackerat i blå-hvid-blå. Namn: "Havskatten"
2001: TBL MY 1110. Lejt ut till TraXion, och senare nylackerat i blå-hvid-blå
2002: Hensat i Tinglev primo 2002 Flyttat till Padborg i oktober
Sålt till Skånetåg
2003: Transporterat Padborg-Odense 8-9/2, Odense-Glostrup 15-16/2 och Glostrup-Malmö 16-17/2 och Malmö-Nässjö 17-18/2 2003
Satt i drift efter renovering i Nässjö (9/4 2003)