Storm tåget
2  3
Timer körningen från smålands skogen 
i Växjö å Alvesta
2005-03-05


Rc 2  412 på väg mot Lessebo för att lasta
fd ÖBB 1043.008, nu TGOJ Trafik. Rc 2  412  "Orion"

TMY 102 TÅGAB, f d DSB My 1121 


Sist i tågsättet