I så fall är det nog en tankvagn som fanns stationerad där i samförstånd med Räddningstjänsten,
för skogsbransbekämpning utmed järnvägen.
Jag har inte hört något om att den fortfarande skulle vara i "bruk".

Om jag ser rätt på skylten står det ju Qbv-y 44-74-945 0367-8.
Jag har sett vagnen, men då var den märkt 30-74 945 0367-2!
Vagnen stod i Alvesta 22 juli 1993 och jag noterade då följande märkning;

Längd 12,3 m
Vikt 13,3 ton
Sth 90
Lastar 22,7 (inte skrivit vad, men det är väl m3?)

Vagnen är ombyggd av Fvgä 76-06 från SJ Uh 000 0267.


I början av andra världskriget anskaffade SJ brådskande tankvagnar som anordnades så att Or-vagnar av sen tillverkning och med parkeringsbroms utrustades med nytillverkade tankar som monterades när golvplankorna tagits bort. Vagnarna fick litt Q12. I slutet av 1960-talet flyttades många av tankarna över till vagnar med det ursprungliga litterat Ou. Din bild visar en f d Ou-vagn med en tank som överflyttats från en äldre vagn. Bifogat finner du en bild som är tagen någonstans på östfronten under andra världskriget. På den bifogade bilden kan man skymta/ana att den ursprungliga nummerskylten sitter på sin ursprungliga plats på rambalken medan plåtskylten har beteckningen Q12 och antagligen också vikt- och volymuppgifter. 

©Anders Johansson