T66
2011-06-18


T66 403T66 ???
 

Status: I trafik
Typ: Dieselelektriskt lok
Axelföljd: Co'Co'
Längd: 21400 mm
Tjänstevikt: 126 ton
Effekt: 2238 kW
Hastighet: 120 km/h
Tillverkare: General Motors
Byggår: 2000
Byggt antal: 2+6
Ursprunglig nummerserie: 713-714 (TGOJ), 401-406 (CargoNet)
Tillhör: Beacon Rail

Dieselloket med brittisk profil

TGOJ införskaffade 2000 två nya diesellok tillverkade av General Motors. Loken är av en standardtyp som tillverkats i över 600 exemplar till olika europeiska bolag. Eftersom loken byggts efter brittisk lastprofil ser loken med svenska mått mätt ovanligt smala ut. T66 är kraftiga boggielok för tung godstrafik. Effekten är på 2238 kW

Engelsk littera och ägare

I England har loken littera 66, därav det svenska litterat T66. Norska CargoNet skaffade sex lok av samma typ och fick där benämningen CD66. Ägare till samtliga lok är ett engelskt leasingbolag.