SSB nr 182
Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag littera BC4
SS nr 76
AB Stockholms Spårvägar littera A1
1 2