Duospårväg

En preliminär överenskommelse har träffats med ALSTOM om tillhandahållande av fordon för demonstrationstrafiken. Fordonen av typ ALSTOM Regio Citadis finns idag i trafik i Tyskland. De har tre traktionsvarianter, 750 V DC, 15 kV 16,7 Hz AC och dieseldrift

Tekniska data:
  • Längd 37,5 m
  • Bredd 2,65 m
  • Höjd 3,80 m
  • Min kurvradie 22 m
  • Antal passagerare 220 (varav 90 sittande)
  • V/max 100 km/h eldrift
  • Acceleration 1,1 m/s2

  • Max axellast 11 ton
  • Instegshöjd 360 mm