SMOK 4
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar
1 2 3 5
Bäckaskog
23 04 2005

Kiruna nästa men hur