Byvalla - Långshyttans Järnvägar
 BLJ  6

AGJ lok nr 6
AGJ lok nummer 6 levererades ursprungligen till Byvalla - Långshyttans Järnvägar - BLJ - i Dalarna. Byvalla - Långshyttans Järnvägar öppnades 1893.
Järnvägen ägdes under alla år av Klosters AB och körde gods till och från bruken i Långshyttan och Stjärnfors till Byvalla vid järnvägen Krylbo - Storvik
 


Loket väger 30 ton. Loket är 7,45 meter långt och 2,40 meter brett. Största tillåtna hastighet är 40 km/h.