Lok stallet i Växjö smalspåret
2

 
YBo5p 897
Tillverkare: Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad, Umeå
Tillverkningsår: 1955
Längd över koppel: 16,6 m
Största tillåtna hastighet: 85 km/h
Motor: Scania-Vabis D812
Antal sittplatser: 42

Rälsbussen ingick liksom YBo5p 897 i SJ:s stora rälsbussbeställning under 1950-talet. Vid leveransen fick den beteckningen SJ YCo5p 897 och fick sin första tjänst på östgötasmalspåren.
 1956 ändrades litteran till YBo5p och 1970 till YP.
Vagnen hamnade med tiden på Roslagsbanan norr om Stockholm. När SJ sålde Roslagsbanan 1972 följde vagnen med i köpet och blev RB YP 897.
Sista sommaren med persontrafik i SJ:s regi på banan mellan Växjö och Västervik, 1984,
blev fordonssituationen så ansträngd att SJ tvingades köpa tillbaka vagnen från Roslagsbanan och den blev åter SJ YP 897.
Vagnen slopades som trafikvagn vid SJ efter nedläggningen av persontrafiken på smalspåret 1984.
 Vagnen såldes senare till Föreningen Smalspåret Växjö-Västervik för att säljas vidare till VHVJ AB och senare SmAB för att slutligen övertas av Mikael Kraft i Växjö 1998.
Kraft hade från början avsikten att använda vagnen tillsammans med YBo5p 884 och UBo3yp 2133 i chartertåg på smalspåret.
Av dessa planer blev dock intet förverkligat och vagnarna stod därefter uppställda i Hultsfred. Under tiden i Hultsfred drabbades vagnen av skadegörelse och en vintern frös motorn sönder.
Vagnarna deponerades hos TJF 1999 och 897 har därefter åter rustats till trafikvagn.
 


Vad görs här