Böksholms  ackumulatorlok 
Vilket ??????  1942 är bilden tagen
JTJ ackumulatorlok nummer 6
i Tallås

Tillverkare: ASEA

Tillv. år: 1917

Längd: 5.5 m
Vikt: 9.2 t

Det är alltså Böksholms elektriska ackumulatorlok med nife-batterier, tillverkat av ASEA 1917, med tillverkningsnummer 94. (Det är ingen "lokomotor", detta uttryck kom väl i Sverige först på 20-talet med de märkliga små, fåtaliga, Breuer-lokomotorerna och framförallt sen med Lambert Bjurströms lokomotorer från Slipmaterial i Västervik.)
Det är en smalspårig systermaskin till det normalspåriga loket (tillv nr 103) från pappersbruket i Klippan, vilket idag finns hos FVJ.

Massafabriken i Böksholm var väl tidigare med i Klippan-koncernen, vilket kan förklara dessa loks mycket liknande utseende, låt vara med olika spårvidd. Böksholmsloket har, om jag minns rätt, 2st 20 hk motorer av ASEAs dåvarande standardserie för spårvagnar, Klippanloket 2st 25 hk (det fanns ju mer plats på bredden vid normalspår, alltså kunde kraftigare motorer få plats då!).
Dock har motorerna mycket begränsat maxvarvtal, jag har för mig att i Klippan är det bara 325 rpm, vilket då ger den fruktansvärda topphastigheten av ca 12 km/h. Övervarvar man är det risk för att ankarlindningarna kastas ut, jfr den länkade frågan tidigare om T43-lok och deras banmotorer.

Det vore intressant med kommentarer från nån i JTJ om detta ellok som ju har varit i drift