Vislanda Skrotningsplatsen
DSB Bn
Bild från 29 januari 2005

endast två vagnar kvar i Vislanda

7 st den 16 januari 2005


Vagnarna var fd DSB-vagnar som SL hade köpt som förstärkningsvagnar i pendeltågen i Stockholm. 
Vagnarna var ovanligt bra och uppskattade men när de inte behövdes längre så ställdes de upp i 
Motala där de vandaliserades hårt. 
Vagnarna skulle från början säljas men tydligen gick inte detta så bra. 
Vagnarna har därför skickats till just Vislanda där de just nu (tyvärr) skrotas ned. 
En stor förlust tycker i alla fall jag

DSB Bn
Lokaltågsvagnar tillverkade 1974-1982 inköpta från danska stadsbanorna avsedda att dras av lok.
Två tåg om vardera sju vagnar och fyra reservvagnar inskaffades.
Anpassade för trafiken runt Stockholm av personal från Motala Verkstad i Hagalund.
 De drogs av lok från Green Cargo (fd SJ Gods).
Vagnnummer: 50 86 20 84 778, 790, 820, 872, 890, 894, 900, 909, 914, 927, 928, 940, 942, 949, 950, 954, 955, 960
De gick i trafik xx/xx 2001 - 13/6 2003.
 

Vagnsnummer Littra "Svenskt" littra och nummer Byggår till SL
50 86 20-84 872-3 Bn-i   Citypendeln BN-I 872 1978 2001
50 86 20-84 890-5 Bn-i     BN-I 890 1980 2001
50 86 20-84 900-2 Bn-i     BN-I 900 1980 2001
50 86 20-84 909-3 Bn     BN 909 1980 2001
50 86 20-84 914-3 Bn     BN 914 1981 2001
50 86 20-84 927-5 Bn     BN 927 1982 2001
50 86 20-84 928-3 Bn     BN 928 1982 2001
50 86 20-84 940-8 Bn     BN 940 1982 2001
50 86 20-84 942-4 Bn     BN 942 1982 2001
50 86 20-84 949-9 Bn     BN 949 1982 2001
50 86 20-84 950-7 Bn     BN 950 1982 2001
50 86 20-84 954-9 Bn     BN 954 1982 2001
50 86 20-84 955-6 Bn     BN 955 1982 2001
50 86 20-84 960-6 Bn     BN 960 1982 2001
 
50 86 20-84 778-2 Bn     BN 778 1974 2002
50 86 20-84 790-7 Bn-oi     BN 790 1974 2002
50 86 20-84 820-2 Bn-oi     BN 820 1976 2002
50 86 20-84 894-7 Bn-i     BN 894 1980 2002


 

50 86 20-84 954-9 Bn   Citypendeln BN 954 1982 2001

i mitten  50 86 20-84 909-3 Bn     Citypendeln   BN 909 1980 2001


 

50 86 20-84 872-3 Bn-i   Citypendeln BN-I 872 1978 2001 

50 86 20-84 820-2 Bn   Citypendeln BN 820 1976 2002


Bn-oi 820. 
Sannolikt är det 1991-01-02 till A-betong, Vislanda försålda lokomotorn
BV Qzs 40-74 945 1 064-4 / MTZ 043 3461
fd SJ Z43 220