Ra 946
produktionschefen på Euromaint i Örebro

Sten Holm, ansvarig för fordonsunderhåll på Sveriges Järnvägsmuseum


Loket invigt

Lokföran å biträdet