Polen

  Gdańsk, Sopot , Gdynia

SKM
PKM .Jaworzno

PKP

ZKM

2  3


 Gdańsk Olvia


105Na  1407+1408


I-280  1989  GDO670B  26108II
Ikarus 280.26 2108


 Gdańsk Olvia med Szybka Kolej Miejska

Gdańsk Olvia


Detta är en vanligt förekommande polsk pendeltågstyp för 3.000 volt likström; EN 57.

Utvecklad från ursprunglig leverans till Warszawa av ASEA/ASJ omkring 1950.
 Motsvarande tågsätt blev så småningom Xoa6 i Sverige
(gick först i Stockholsmregionen och sedan efter X1:ans tillkomst i Göteborgsregionen) i mitten på 1950-talet.

Men lokaltrafiken Gdansk-Sopot-Gdynia hade först en helt annan typ av fordon.
 Nämligen gamla S-banevagnar från Berlin för 800 volt likström som erhållits i krigsskadestånd från Tyskland.
Dessa gick fram till en bit in på 1980-talet när hela sträckan byggdes om och r
ustades upp till 3.000 volt likström för att kunna sätta in denna på PKP vanliga pendeltågstyp.