Fåglavik - Herrljunga
Olycka år 194?
Är de någon som vett något 
om olyckan hör aver
tack