NVHJ 22
(SJ L18p 3147)
mer inf0 här

Hom


NVHJ 22
Tillverkare: Nydqvist & Holm AB, NOHAB, Trollhättan
Tillverkningsår: 1907
Längd över buffertar: 12,4 m
Största tillåtna hastighet: 60 km/h, 40 km/h backgående
 När NVHJ förstatligades 1949 ommärktes loket till SJ L18p 3147© Anders Johansson