M67K 90
M67K  hempårvagnen är av modell M67 som tillverkades 1966-67.
Av de ursprungliga 25 st vagnar som levererades lagom till högertrafikomläggningen 1967, byggdes tio stycken om av Kockums 1995-96. De fick typbeteckningen M67K och vagnsnummer 81-90.
Den här vagnen fick vid leveransen 1967 nr 142 och vid nummerändring 1995 fick den nr 42. Efter ombyggnaden 1996 fick den nuvarande nummer 90.    Sommaren 1997 var vagnen utlånad till Djurgårdslinjen.

Den här vagnen fick vid leveransen 1967 nr 154 och vid nummerändring 1995 fick den nr 54. Efter ombyggnaden 1995-96 fick den nuvarande nummer 87.