Nordiske jernbane klub 
Danmark
2006-08-13
NoJKs 86-togst
Motorvogner, Type 86:
BM 86 28
Nordisk Jernbaneklub (DK)


Kilder:
NSB trykk 750 + andre trykk
NSB teknikk
De Norske Jernbaner og deres personale
 


Varnamo
vilket blask

Motorvogner, Type 86:
BDFS 86 76
Nordisk Jernbaneklub (DK)


Hrle
Nordiske jernbane klub 
2014 09 16


Bor