I Trama di Milano


Det finns fortfarande mer än 175 Peter Witt-vagnar i trafik i Milano av de 500 som byggdes 1927-29
medan de yngre systrarna från 50- 0ch 60-talet skrotas ut.
 

Peter Witt-vagna