S/S Malmö

Tågfärjan   S/S Malmö,
byggd på Kockums varv 1899-1900 för tågfärjetrafiken mellan Malmö F och København Frihavn.
Färjan trafikerade leden ända fram till 1945 då hon ersattes av den eleganta M/S Malmöhus också hon byggd hos Kockums 1945.
Tilläggas kan också att Malmöhus var välkänd för sitt erkänt goda kök.
 S/S Malmö skrotades 1946.
Mer fakta

© Anders Johansson