London Buss
i Växjö
Det är 50 år sedan den första röda dubbeldäckaren bussen
rulla i LONDON
PS : BBC skall följa bussen från Växjö till London
Hemsidan
Fler länkar längst ner
Routemaster nr. "RM-809", tillverkades år 1961


Skall åka till London den 15 juli börja resan till LondonAecsouthall

Routemaster50