Lokomotor
Z
182

A-Betong i Vislanda använde denna skapelse för växling, vid lastning av betongslipers. Anordningen på taket var för att kunna flytta den med kran till annat spår.

Trol. för att kunna knuffa låga (o lättlastade) trallor - slipersfabriken började väl redan före kriget, då allting inte var så högmekaniserat ännu...

Tillverkningen av betongslipers startade 1955, men denna Z-maskin inköptes på 1970-talet, det var A-Betongs första egna normalspåriga växellok. (Jag har åkt i den ett antal gånger).
De extra buffertarna passade till ett par lågbyggda specialvagnar som endast användes för transporter innifrån fabriken ut till uppläggningsplatsen utanför.