Linköping lokstall
dörrarna varför så olikaDet nuvarande SJ-stallets äldsta delar (de 8 högra portarna) stod färdiga 1904 och tillbyggnaden med två portar skedde 1920 (de två vänstra).
ÖCJ-stallet stod färdigt till banans öppnande år 1902 och är således det äldsta kvarvarande lokstallet i Linköping.
Fram till 1903 hade SJ ett mindre stall med 6 platser (byggt till stationens öppnande 1872) vilket revs för att ge plats till det nya stallet.
Allt enligt Sveriges Lokstationer av framlidne Malte Ljunggren./kf