Lidnäs stationshus
2005-07-02

Är riven 2006-01
Barnverket håller på att avveckla gamla stationshus ??