Tankvangs olycka
Datumet för olyckan var 1970-12-18

Med bredspårs vangen på smalspåret