VISLANDA - RYD- KARLSHAMN
Narrow gauge railways 
spårvidd 1067 mm


Halmstad–Halmstad Ö–Åsen–Bolmen–Ljungby– Vislanda –Norraryd–Karlshamn

Halmstad Central  Halmstads Östra Anderstorp  Skedalahed  Skedala  Skedala grusgrop lp  Marbäck  Skerkered  Skerkered hpr Breared Simlångsdalen Breareds pump
Mahults herrgård  Nybygget/Mahults grindar Mahult Ryaberg  Ryaberg  Röskebo Fröböke hpr Bygget Älmås hlp Bökö Nannarp Lidhult  Lidhults pump
Åsen  Mosshylte hp Hylte Byholma Sundranäs Piksborg Öjarp
Bolmen  Bolmens mosse hlp Angelstad  Dragaryd hp Stavsjö  Stavsjömosse hlp  Broakärr hpr Stensberg  Ljungby  Ågård Marås lp Tutaryd Tutaryd
Förarp lp Ekeliden hpr Ekeliden Ryssby  Bromsaboda Målaskog  Målaskog Åäng Mörhult hp  Sälhyltan
Vislanda Skörda  Skörda grusgrop lp  Grimslöv Hunna hp Torne  Ringshult Hulevik Ulvö svängbron  Ålshult Norraryd  Ryd  Granö lp Slattesmåla hp Fridafors Bjellernäs lp
Gräns Blekinge - Småland
Hovmansbygd  Hovmansbygd Hemsjö mosse lp Hemsjö Hallandsboda Åkeholm Svängsta Svängsta Gungvala Asarum Asarum Karlshamn V"Märstabussarna"

Foto : Mats Örnberg

Bild föreställande Ybo4t 585 på sitt sista uppdrag som godsvagnsdragare i samband med rivningen
Ryd-Vislanda
Bilden är tagen i Ålshult 16/6-70

 


YBo4t/ YBo4p var de så kallade "Märstabussarna", tillverkade av Märstaverken i Eksjö (!), som skilde sig från sina "kusiner" YBo5p/ YBo5t, tillverkade av
 Hilding Carlsson, genom bl a annorlunda utformning av ändpartierna samt -från början- av annan växellåda. Blev väl så småningom genom ombyggnader kompatibla med "kusinerna".
Även släp byggdes till dessa fordon (även de då med lite annorlunda ändpartier).
Byggdes alltså såväl för 1067 som 891 mm spårvidd, till skillnad från "Hildingbussarna" som från början enbart byggdes för 891 mm spv.
Flera dylika byggdes dock sedermera om till 1067 mm spv.
YBo4p slopades vid mitten av 60-talet (det fanns ju gott om modernare YBo5p-fordon) medan YBo4t överlevde fram till 1970 års "litterareform",
trots att den sista persontrafiken på 1067 mm spårvidd; sträckan Karlshamn- Vislanda, lades ned samma år. Blev då litt Y4T, medan kvarvarande "Hildingbussar" blev Y5T.
(På 891 mm spv hade man ju inte samma problem då alla YBo4p som nämnts redan försvunnit; därmed kunde "Hildingbussarna" på denna spårvidd bli litt YP).
Flera 1067-bussar stod kvar i Karlshamn ända till 1973. SJ hade då försökt sälja dem till Råslagsbanan och till Jordanien, men därav blev intet.
Det fanns även planer på att musealt bevara just en "Y4T", men av detta blev det dessvärre inte heller någonting. Nåt man nu kan beklaga....


© Anders Johansson