Tunneln i Karlskrona
2004-10-30

Det fanns treskensspår där en gång i tiden. Tyvärr finns det inte några spår kvar av den tredje skenan här längre. Däremot har jag för mig att man på andra sidan tunnlarna (det är väl tre?), nere vid grinden till Örlogsvarvet, för inte så länge sedan även kunde se en tredje skena!

Bedrevs det någon 1067 trafik under treskensepoken?

På den frågan kan jag svara ja, då Karlskrona var utrustad med två spårvidder ända fram till 1965, nåja sista 1067-biten revs 1966.
Jag misstänker dock att du menar tiden efter att breddningen på kustbanan var klar och fram till Torsåsbanans nedläggning 1965 och där kan jag bara gissa att om det förekom någon trafik ö h t, så var den mycket liten. Eftersom man enbart kunde nå Torsås-Bergkvara i norr och så ner till örlogsvarvet.
M a o ett ganska slutet system.