S2p  3037 

Tillverkat 1919  Kalmar Verkstads AB [No 1]
Ägare: Wadstena Fogelsta Järnväg

Littera SJ S2p 3037