AGJ YP 103
- fd. SJ YBo5p 913
byggdes 1957
av den legendariske
Hilding Carlsson i Umeå

Bakom är  YB05p 808 från  Vadstena
som är deponerad här