Hälsingborg C
Train station
1970
Hom


D 132

 Att V3-maskinen är på väg in på Helsingborg C från västra bangården nere i södra hamnområdet. Spåret kommer från Bredgatan där det fanns två parallella spår som hade spårvägens kontaktledning, dvs överlämningsbangård mellan spårvägens godstrafik och SJ. 

Kan komplettera med lite uppgifter om kylvagnen som står uppställd mellan lokstallet och spåret till Västa bangården. Den hade beteckningen H3 26581 och var tillverkad av Ljunggrens 1913. I Helsingborg utgjorde den då förråd åt spårsvetsarna. Vagnen kom senare till Föreningen Veteranjärnvägen i Klippan och har nu genom ett byte överförts till Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Den återfinns nu även i den Nationella bevarande planen för järnvägsfordon med riksintresse A.

S3K 2904. Finns hos Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle.