Cc 404
axel följd 2B-3
Tillverkare NOHB 323
ÅR 1892