EG 3111
Köpenhavn Railion Denmark A/S
Älmhult 2005-03-14
Är detta IKEA tåget eller