Helsingør 2
Lille Nord
1 3

2005 06 27

Lille Nord (Hillerød-Helsingör) är en f.d. 
DSB-sträcka som numera förvaltas av 
HUR - men tågen körs av DSB S-tog 

FL4902- FL7903 - FL4903